CASTANJ som sponsor

Som första sponsorinsats har vi valt Frölunda Indians. Som Göteborgsbaserat företag
tycker vi FHC har en sund och intressant kultur och vi stöttar deras arbete inom idrott.

© Copyright 2018 CASTANJ Media Solutions AB   │   Tel: 031-16 14 00   │   info@castanj.se