Varför behöver du mallar?

Mallar, formulär och blanketter är utmärkta hjälpmedel av många orsaker:

  • Rätt utformade sparar de mycket tid.
  • Brev, anbud, annonser m fl får alltid samma utseende.
  • Du kan ha återkommande information sparad och därmed slippa skriva, riskera att skriva fel eller i värsta fall missa att få med viktig information. Det kan vara kundunik information så som priser, förutsättningar, villkor m m.
  • Pdf-mallar/formulär är plattformsoberoende och typsnitt osv kan infogas i mallen. Det går även att skapa automatisk återsändning/sammanställning av dessa formulär.

Vi skapar effektiva mallar och formulär

Med dina behov som utgångsläge skapar vi mallar, formulär och blanketter som fyller sitt syfte.

Det kan vara brevmallar i Word, fakturamallar i Excel eller blanketter som pdf...eller har du kanske egna önskemål?

Vi kan även skapa utskick där unik information för respektive mottagare skrivs direkt i dokumentet.

© Copyright 2021 CASTANJ Media Solutions AB   │   Tel: 031-16 14 00   │   info@castanj.se