Var, när och hur

För att marknadsföring ska vara effektiv och prisvärd måste man göra en planering över tid. Beroende på verksamhetens inriktning finns många olika vägar att gå. Produkter och tjänster skiljer sig enormt åt var, när och hur man bäst når sin målgrupp.

Marknadsföring är kommunikation och den gäller såväl internt som externt. Därför är det viktigt att all kommunikation, som t ex annonser, profilering på kläder och fordon, mallar och blanketter, hemsidor och sociala medier, följer den framtagna profilen vad gäller typografi, färger och layout. Felaktigt eller dåligt utformat material kan vara rent av skadligt för varumärket!

En viktig kommunikationskanal är produktplacering och promotionartiklar (profilprodukter). Vi samarbetar med bl a Arkitektkopia inom skyltar, vepor, montermaterial, folieprodukter m m och Segmenta som levererar starka varumärken inom t ex profilprodukter som kläder, assessorer, gåvor, golf, skyltmaterial och mycket mer. Vårt samarbete har hjälpt företag stärka sina varumärken!

Vi hjälper dig med var, när och hur

Vi tittar på dina behov och förutsättningar för att på bästa sätt skapa material för rätt kanal.

Har du svårt att hitta rätt ord eller formulera dina budskap?
Inga problem. Du skriver ned
vad du vill kommunicera och vi komponerar hur.

Rätt material - på rätt plats - vid rätt tillfälle - då lyckas du!

Här kan du se några exempel >>

© Copyright 2021 CASTANJ Media Solutions AB   │   Tel: 031-16 14 00   │   info@castanj.se