Exempel tidning i tryckt form samt mobilanpassad version.

Exempel tryckt katalog.

Exempel publicering FB och Instagram

Exempel på material som tryckts eller skickats som pdf. I fler av exemplen finna jubileumslogotyper framtagna för tillfället.

© Copyright 2021 CASTANJ Media Solutions AB   │   Tel: 031-16 14 00   │   info@castanj.se